Viirinkylä - tule ja ihastu

Hiekkaharjuiset rannat, kaunis kyläympäristö ja vireä kyläyhteisö Kemijoen varrella. Valtakunnallisesti merkittävää, monimuotoista maisema-aluetta. Seuraa tapahtumiamme: tule kylään ja koe!

Viirinkylä

Viirinkylä sijaitsee noin puoli tuntia Rovaniemen keskustasta Kuusamontietä itään. Viirinkylässä näkemisen ja kokemisen arvoista ovat loistavat kalastus, metsästys, marjastus ja luontoretkeilymahdollisuudet. Toimintaa ylläpidetään kyläyhteisöjen voimin: Viirin kyläyhdistys, Viirin Viri sekä Jako & Osakaskunta talkoovoimin järjestää ja isännöi!

Kylä on Yläkemijoen alueen vanhin, jossa kiinteää asutusta on ollut 1600-luvun alkupuolelta lähtien, molemmilla puolin jokea. Viirinkylän maisemaympäristö on Kemijoen kauneimpia korkeine hiekkatörmineen ja perinteisine maalaismaisemineen. Kylä nimitettiinkin vuonna 1987 Lapin läänin kauneimmaksi kyläksi.

Viirinkylässä kannattaa poiketa kalassa Kemijoella tai läheisillä järvillä Vuoskulla ja Lupolla.

Kylätalomme herää aina silloin tällöin henkiin tanssien tai laulu / teatteriesitysten myötä. Kylään kannattaa poiketa myös Avoimet Kylät -päivänä kesäkuun alussa, jolloin pidämme talolla avoimia ovia kaikille kiinnostuneille.

Talvisin kylän ytimestä löytyy loistavat mäenlasku- ja makkaranpaistomahdollisuudet ja perinteinen laskiaisriehamme onkin todella suosittu lapsiperheitten keskuudessa.

Kylänä Viirinkylä saattaa jäädä viereisten palvelukylien varjoon, mutta on ehdottomasti kokemisen ja näkemisen arvoinen jokivarsikylä vilkkaan Kuusamontien varrella! Paikalliset asukkaat oppaina pääset parhaiten sisälle kylämme ytimeen!

Tervetuloa!

Viirin Kyläyhdistys ry

Tapahtuu Roikylissä

Kylien maisemanhoito -työpaja verkossa 24.3.2021

Maisemanhoitosuunnitelmista toteutukseen

Ilmianna itsesi!

Nyt on aika kääntää kivet ja kannot kylien kehittämiskohteiden löytämiseksi ja koota yhteen kyläkehittäjien kokemukset ja opit ja kannustaa uusia matkaan repullinen eväitä mukanaan. Minne ja miten kylät ovat matkalla?

Kylien kulttuuripolut -työpaja Tennilässä 14.4.2021

Kyläkulttuuri esille ja käyttöön!

Asukastoiminnan avustuksien hakuaika 1.-30.4.2021

Kasvomaskien jakelu kylillä

Muutoksia kesän ajan aikatauluihin.

Kylätalo ja palvelut -parastamispaja 21.4.2021

Kylätalo ja palvelut

Jäteöljyn- ja vaarallisten jätteiden keräyksien aikataulut kylillä

Napapiirin Residuum Oy järjestää vuosittain Pellon, Ranuan ja Rovaniemen kunnissa eri- laisia jätteiden keräyskierroksia. Kevään ja kesän aikana järjestetään vaarallisten jättei- den ja jäteöljyjen keräykset sekä sekalaisten jätteiden kiertävä keräys.

Alueelliset kumppanuuspöydät

Järjestämme toukokuun aikana neljä eri teemaista alueellista kumppanuuspöytää.

Kylien kulttuuripolut -työpaja Oikaraisessa 25.5.2021

Kyläkulttuuri esille ja käyttöön!

Kutsu Kivalon kierrokselle

Kylien Rovaniemi -hanke

Kylien Rovaniemi -hanke vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Rahoitusta tarjolla lähivesistön kunnostamiseen

N-Y-T verkostoituminen! tarjoaa etävalmennusta yrittäjyyteen

Hankkeessa on vuorossa yhden illan maksuton etävalmennus verkostoitumisesta.

Vikajärvellä kyläesittelypäivä la 19.6.

Vikajärven seudun kylät ry. ja Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut järjestävät Vikajärven kylän esittelypäivän lauantaina 19.6.2021 kello 14-16.

Kylän toimijat ja yritykset

Yhdistykset ja seurat

Viirin Viri ry.

Urheiluseura
Kuusamontie 4178, 97620 Rovaniemi
+358 400 192 270

Viirin kyläyhdistys ry.

Kuusamontie 4585, 97620 Rovaniemi
+358 40 596 7762
viirinkylayhdistys@gmail.com

Viirin osakaskunta

Puheenjohtaja: Matti Poikela
Huhtaviirinmutka 41, 97620 Rovaniemi
+358 400 289 032
matti.poikela1@gmail.com