Marrasjärvi

Kun lähdet Rovaniemeltä, ajat kantatietä 79 noin 40 km, niin vastaan tulee Marrasjärven kyläkilpi Ounasjoen länsirannalla. Käännyttyäsi kuljet Iisingintietä noin 15km, niin vastassasi on Marrasjärven kylä, joka on kauniiden vaaramaisemien keskellä. Taapajoki laskee vetensä Marrasjärveen, joka on Marrasjoen kautta yhteydessä Ounasjokeen.

Mitä meille kuuluu nyt

Marrasjärvi on esimerkki varhaisista, pääjokivarsien ja -teiden ulkopuolelle asutetuista kylistä, joiden rakennuskanta on peräisin Lapin sotaa edeltävältä ajalta. Marrasjärven kylän yleisilme on säilynyt entisenlaisena, samat vanhat rakennukset ovat vielä pystyssä, vain kaksi rakennusta on jouduttu purkamaan.

Kylän väestö on pääosin eläkeläisiä. Maatalous ja metsätyöt ovat loppuneet lähes kokonaan. Viime vuosina on perustettu kyläyhdistys, joka toimii Pehtoorissa.

Hirvenmetsästys on syksyn kohokohta, kylän kahden seuran lisäksi metsästystä harrastaa naapurikylien lähes kymmenen seuraa valtion mailla.

Järven rannalle on rakennettu runsaasti kesämökkejä viimeisten vuosikymmenien kuluessa. Kylän elämä on muuttunut, mutta ihmiset nauttivat edelleen kylän luonnosta ja harrastavat marjastusta, kalastusta ja metsästystä tai muuten retkeilevät luonnossa.

Uutena palveluna ONNI-auto tuo terveyspalveluita määrätyn aikataulun mukaan kyläläisille. Lähin kyläkauppa ja posti toimivat Meltauksessa, jonne on noin 15 km.

Historiaa

Rovaniemen laajassa erämaapitäjässä tilojen lukumäärä alkoi kasvaa 1700-luvun jälkipuoliskolla uudisraivauksen ja talojen lohkomisen seurauksena.

Marrasjärven kylän asutus sai alkunsa 1770-luvulla, kun Ounasjokeen laskevan Marrasjoen vesistön varteen, Marrasjärven rannalle perustettiin Rauhalan ja Kallon tilat. Ollila perustettiin 1790-luvulla.

Kylän vanhin, osin jo 1770-luvulta periytyvä rakennuskanta on keskittynyt luode-kaakko-suuntaisen Marrasjärven pohjoisosissa sijaitsevalle loivapiirteiselle avoimelle niemelle. Kylän vanhat pihapiirit sijaitsevat niemellä väljästi peltojen ja niittyjen ympäröimänä ja vähäinen uudisasutus on sijoittunut tämän perinteisen järvikulttuurimaiseman reuna-alueille.

Marrasjärven kylä säästyi Lapin sodan tuhoilta 1944 syrjäisen sijaintinsa ansiosta.

-tekstin lähde: Marrasjärvi Facebook-ryhmä, Museovirasto

Marrasjärven kyläyhdistys ry

  • Marraskuja 10, 97320 Marrasjärvi
    Kokoontumispaikka Pehtoori

Tapahtuu Ounasjoen suunnalla

Ilmianna itsesi!

Nyt on aika kääntää kivet ja kannot kylien kehittämiskohteiden löytämiseksi ja koota yhteen kyläkehittäjien kokemukset ja opit ja kannustaa uusia matkaan repullinen eväitä mukanaan. Minne ja miten kylät ovat matkalla?

Kylien kulttuuripolut -työpaja Tennilässä 14.4.2021

Kyläkulttuuri esille ja käyttöön!

Asukastoiminnan avustuksien hakuaika 1.-30.4.2021

Kasvomaskien jakelu kylillä

Muutoksia kesän ajan aikatauluihin.

Kylätalo ja palvelut -parastamispaja 21.4.2021

Kylätalo ja palvelut

Jäteöljyn- ja vaarallisten jätteiden keräyksien aikataulut kylillä

Napapiirin Residuum Oy järjestää vuosittain Pellon, Ranuan ja Rovaniemen kunnissa eri- laisia jätteiden keräyskierroksia. Kevään ja kesän aikana järjestetään vaarallisten jättei- den ja jäteöljyjen keräykset sekä sekalaisten jätteiden kiertävä keräys.

Kylien kulttuuripolut -työpaja Oikaraisessa 25.5.2021

Kyläkulttuuri esille ja käyttöön!

Kutsu Kivalon kierrokselle

Kylien Rovaniemi -hanke

Kylien Rovaniemi -hanke vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Rahoitusta tarjolla lähivesistön kunnostamiseen

N-Y-T verkostoituminen! tarjoaa etävalmennusta yrittäjyyteen

Hankkeessa on vuorossa yhden illan maksuton etävalmennus verkostoitumisesta.

Vikajärvellä kyläesittelypäivä la 19.6.

Vikajärven seudun kylät ry. ja Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut järjestävät Vikajärven kylän esittelypäivän lauantaina 19.6.2021 kello 14-16.

Kylän toimijat ja yritykset

Yhdistykset ja seurat

Marrasjärven maa- ja kotitalousseura ry

Tuhnajantie 16, 97280 Rovaniemi

Marrasjärven Pyytömiehet ry

Marrasjärventie 1191, 97320 Rovaniemi

Marrasjärven kyläyhdistys ry

Iisakintie 12, 97320 Rovaniemi