Sinettäjärvi

Sinettäjärven pinta-ala on 940 hehtaaria eli 9,4 neliökilometriä.
Sinettäjärvi on 12,1 kilometriä pitkä ja 2,1 kilometriä leveä. Siinä on kaksi järviallasta, joita alle 100 metriä leveä Sinetänsalmi yhdistää toisiinsa.

Sinettäjärvi ja Sinettäjärvi–Lehtojärvi

Sinettäjärvi on luodattu, ja siitä on julkaistu syvyyskartat.
Sen tilavuus on 91 miljoonaa kuutiometriä eli 0,091 kuutiokilometriä. Järven keskisyvyys on 9,6 metriä ja suurin syvyys on 40 metriä.
Syvin kohta sijaitsee Sinettäjärvessä kaakkoispään pitkän syvänteen pohjoispäässä. Syvänteessä on yli 30 metriä syvää, mutta siinä on useita huomattavasti syvempiä kohtia. Lehtojärvellä on suurin osa alle kolme metriä syvää. Sen syvin kohta sijaitsee toisessa yli kolme metriä syvässä kohdassa.

Sinettäjärven rantaviivan pituus on 33 kilometriä.
Järven asutus on pääasiassa Lehtojärvellä olevaa haja-asutusta, mutta Sinetänsalmi on pieni kylä.
Sinettäjärvellä on lähes pelkästään vapaa-ajan asutusta.

Sinetänjärvessä on kaksi järviallasta, joita alle 100 metriä leveä Sinetänsalmi yhdistää toisiinsa. Sinettäjärven luoteista osaa kutsutaan Lehtojärveksi ja kaakkoista osaa Sinettäjärveksi. Järvi on täysin saareton.

Vanha purjevene ja purjehtija Sinettäjärvellä

Sijainti

Sinetänsalmentie – Lehtojärventie, 97220 Sinettä

Reittiohje