Sivulla tiedotetaan Kylien kehittämisjaoston, Rovaniemen kaupungin alueellisten palveluiden,
Kylien kehittämissäätiön sekä muista Rovaniemen kyliin liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Linkkejä hakemuksiin ja asiakirjoihin sekä muihin tietolähteisiin.

Uutisia

15.3.2020 11:23
Maisemanhoitosuunnitelmat käynnistyneet kylillä

lue lisää

11.3.2020 7:51
Kylien kehittämisjaoston jäsenet ja puheenjohtaja valittu

Asiasta uutisoi mm. Yle 9.3.2020.


Terveydenhoitaja siirtyi Onni-Autosta kylien omiin toimipisteisiin

lue lisää


Kylä- ja asukastoiminnan kehittämistuet sekä järvien hoitokalastustuki 2020

LUE LISÄÄ

Yhteystietoja

Alueellisten palvelujen johtaja /
Kylien kehittämissäätiön asiamies
Heli Välikangas 
 
Aluesihteeri
Satu Tuovinen, vs
 
Erityisasiantuntija
Riina Koskiniemi, vs.
 

Kylien kehittämisjaoston kokoonpano

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja

Aarne Jänkälä
aarne.jankala@rovaniemi.fi

Jukka Sirviö
jukka.sirvio@rovaniemi.fi
Alakemijoki

Ilkka Ulkuniemi
ilkka.ulkuniemi@rovaniemi.fi
Petri Niemi
petri.niemi@rovaniemi.fi
Heli Rapakko
heli.rapakko@rovaniemi.fi

Riitta Liinamaa
riitta.liinamaa@rovaniemi.fi
Elli Turtinen-Heikkilä
elli.turtinen-heikkila@rovaniemi.fi
Mikko Sirviö
mikko.sirvio@rovaniemi.fi

Ounasjoki Anna Väänänen
anna.vaananen@rovaniemi.fi
Veera Moilanen
veera.moilanen@rovaniemi.fi
Pekka Kuoksa
pekka.kuoksa@rovaniemi.fi
Kaj Jarlas
kaj.jarlas@rovaniemi.fi
Jarmo Huhtala
jarmo.huhtala@rovaniemi.fi
Sanna-Mari Suopajärvi
sanna-mari.suopajarvi@rovaniemi.fi

Yläkemijoki Kauko Leiviskä
kauko.leiviska@rovaniemi.fi
Minna Uusiautti
minna.uusiautti@rovaniemi.fi

Jorma Kiviniemi
jorma.kiviniemi@rovaniemi.fi
Outi Kuvaja
outi.kuvaja@rovaniemi.fi
Ranuantie Päivi Saarijärvi
paivi.saarijarvi@rovaniemi.fi
Pekka Kunnari
pekka.kunnari@rovaniemi.fi

Miika From
miika.from@rovaniemi.fi
Taija Aikio
taija.aikio@rovaniemi.fi
Sodankyläntie Hillevi Vitikka
hillevi.vitikka@rovaniemi.fi
Jaakko Huttunen
jaakko.huttunen@rovaniemi.fi

Ulla Eskelinen
ulla.eskelinen@rovaniemi.fi
Juha Seurujärvi
juha.seurujarvi@rovaniemi.fi

 

Kylien kehittämisjaosto

Rovaniemen kaupunki vahvisti uuden Hallintosäännön, joka astui voimaan 1.1.2020.

Tämän johdosta Aluelautakuntamalli lakkautettiin ja tilalle luotiin Rovaniemen kylien yhteinen Kylien kehittämisjaosto.
Jaosto toimii kaupungin organisaatiossa Elinvoimalautakunnan alaisena kuten Jätehuoltojaostokin.

Kylien kehittämisjaoston muodostaminen:

16 § Elinvoimalautakunta ja sen alaiset jaostot

Elinvoimalautakunnassa on:

1. jätehuoltojaosto, jossa …
2. kylien kehittämisjaosto, johon tulee valita kolmetoista (13) jäsentä siten, että elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla. Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat keskuudestaan. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.

Kylien kehittämisjaoston tehtävä:

36 § Kylien kehittämisjaoston tehtävät ja toimivalta
Kylien kehittämisjaoston tehtävänä on Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö. Jaosto seuraa ja arvioi toimintansa vaikuttavuutta ja varaa kylien asukkaille mahdollisuuden osallistua kylänsä kehittämiseen. Kehittämisjaosto osallistuu kylien alueiden elinkeinolliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan kyläalueiden kehittämissuuntien selvittämiseksi.
Kylien kehittämisjaosto:
1. päättää Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja muiden valtuuston myöntämien määrärahojen kohdentamisesta
ja käyttämisestä tehtävän mukaiseen käyttötarkoitukseen;
2. suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa Rovaniemen kylien kehittämishankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen;
3. avustaa kyliä, kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja investointihankkeissa;
4. antaa kyläalueisiin liittyvät lausunnot;
5. mahdollistaa kylien asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen järjestämällä vähintään kerran vuodessa eri tiensuunnilla tapaamiset kehittämistoimenpiteiden kartoittamiseksi ja sitouttaa eri sidosryhmät valittujen toimenpiteiden toteutukseen.

Lainatut otteet 1.1.2020 voimaan tulleesta Hallintosäännöstä.


Kylien kehittämissäätiö

Säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja

  • jotka lisäävät kylien vetovoimaisuutta;
  • jotka edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa;
  • joilla ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista;
  • jotka edistävät tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.

Yritysseteli

Säätiöltä voi hakea myös Yritysseteliä.
Tuki on tarkoitettu Rovaniemen kylien maaseutualueen maatalous- ja pk-yrityksille joilla on y-tunnus.

Myös asukas- ja kylätoimintaan säätiö osallistuu tukien ja avustusten muodossa.

Lue lisää linkeistä.

Kylien kehittämissäätiön toimintaa

Tarkoitus
2 § Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen maalaiskunnan alueiden ja kylien elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia sekä perustamistilanteessa että sen jälkeen, kun Rovaniemen maalaiskunta on lakkautettu ja siitä ja Rovaniemen kaupungista on muodostettu uusi kunta. 

Lainaus säätiön säännöistä.


 

Anna palautetta