Työn tekeminen kylässä -parastamispaja Narkauksessa 5.3.

Aika: 5.3.2021 klo 10-14

Paikka: Tilaisuus järjestetään Google Meet -videoneuvotteluyhteydellä

Työtä ja yrittäjyyttä kylässä

Auttissa viime syksynä järjestetyssä kokeilutyöpajassa pohdittiin etätyötä ja kylien houkuttelevuutta työn tekemisen paikkoina. Yhteisen työskentelyn tuloksena muotoutui ketterä matalan kynnyksen kokeilu etätyöpisteestä. 

Etätyöpiste on perustettu Narkauksen kylätalolle. Rauhallisessa tilassa on muun muassa lahjoituksena saatu sähköpöytä ja toimistotyövälineitä työntekijän käytettävissä. Lisäksi kylätalolla on tila koulutusten ja kokousten pitämiseen, jossa iso televisio korvaa videotykin  ja kouluaikojen liitutaulu neuvotteluhuoneiden valkotaulun. Työpäivän taukojumpassa on mahdollisuus roikkua puolapuilla tai joogata salissa. 

Etätyöpisteen lisäksi Narkauksessa on Rovaniemen Neuvokkaan JOKOS-Työtä ja hyvinvointia kylissä -hankkeen myötävaikutuksella  tuettu muun muassa kyläyhdistyksen valmiuksia toimia työnantajana, Narkauksen ja Kivitaipaleen kylien kylätalkkarin työllistymiseen liittyvien asioiden toteutumista sekä työllisyyspisteen kehittämistä kylätalolle.

Kylissä ja kylätaloilla voi piillä myös lukuisia muita mahdollisuuksia, joilla voi tukea työn tekemistä ja yrittäjyyttä kylässä. Kylien erilaisuus, sijainti, koko ja erilaiset puitteet tarjoavat monimuotoiset palveluiden kehittämisen mahdollisuudet, jotka ovat kylien houkutteluvuudessa kilpailuvaltteja. Mitä ja miten kylien ja kylätalojen mahdollisuuksia voisi hyödyntää tai tuoda esille enemmän, sitä halutaan pohtimaan kylissä asuvat ja työtä tekevät itse. 

Työn tekeminen kylässä -parastamispaja toteutetaan 5.3.2021 klo 10-14 etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Parastamispajassa tarjolla on työkaluja itsearviointiin ja vertaiskehittämiseen sekä laajennetun useamman toimijan yhteisen kokeilun suunnitteluun ja toteutukseen. 

Työtä ohjaa Rovaniemen kaupungin Kylien Rovaniemi -hankkeen toteutuksesta vastaava Kokoamo. Lisätietoja aiheesta Hilma Heikkinen, p. 050 339 6477.

Ilmoittautumiset parastamispajaan to 4.3.2021 mennessä sähköpostitse: hilma@kokoamo.fi.