Sirkka Liisa Peterin väitöstutkimus ”Eteenpäin vie elämisen taito” Lappilaisen kyläyhteisön voimavaroja etsimässä

Positiivinen ja kunnioittava ilmapiiri luo hyvän perustan oppivalle kyläyhteisölle
– Sirkka Liisa Peterin väitöstutkimus kylien oppimisen ja kehittämistyön edellytyksistä ja esteistä tarkastetaan 3.9.2021 Lapin yliopistossa

Sirkka Liisa Peteri on tutkinut lappilaisten kyläyhteisöjen toimintaa ja oppimisen mahdollisuuksia ja voimavaroja, joita niistä löytyy. Väitöstutkimuksen mukaan hiljaisen tiedon siirtyminen ja toisilta oppiminen ovat kyläyhteisön toiminnassa tärkeässä roolissa. Oppimisen yhteisöksi kasvamiseksi positiivisen ja kunnioittavan ilmapiirin merkitys korostuvat. Jatkuvan, kriittisenkin keskustelun ja kuuntelun kautta voidaan tietoa ja taitoa jakaa ja hyödyntää kylän toiminnassa kaikkien yhdistysten ja järjestöjen yhteistyötä luontevasti.

Kyläyhteisön oppimisen esteinä voivat olla puutteet sosiaalisissa taidoissa, ristiriidat, yksipuolinen väestörakenne ja yrittäjyyden väheneminen. Toimintaedellytyksiä voi myös heikentää vapaaehtoisuuteen perustuva toimijuus ja sitä kautta hieman epämääräinen asema yhteiskunnassa. Peterin mukaan antamalla kylille valtaa ja vastuuta kehittyä itseohjautuvasti sisältä päin voidaan parhaimmillaan saada koko kunnan elinvoimaa lisääviä, hyvin toimivia kyläyhteisöjä.

MMM Sirkka Liisa Peterin väitöstutkimus ”Eteenpäin vie elämisen taito” Lappilaisen kyläyhteisön voimavaroja etsimässä tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 3.9.2021 klo 12 Kaarina-salissa.

Väitöstä voi seurata myös etänä osoitteessa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/Muita uutisia