Kylien kehittämisjaosto

Kylien kehittämisjaoston uusi toimikausi päästiin aloittamaan ensimmäisen kokouksen myötä 30.9.21.

Ennen kokouksen alkua Rovaniemen kaupungin uusi elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi esittäytyi jaostolle.

Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimivassa jaostossa on yhteensä 14 jäsentä, joista 12 avointen kyläkokousten perusteella valittuja henkilöitä.
Elinvoimalautakunta valitsi jaostolle keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Lehdon ja varapuheenjohtajaksi Riikka Knuutin.

Kylien kehittämisjaoston tehtävinä on Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö.

Jaoston kokoonpano, esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin www-sivuilla:
https://www.rovaniemi.fi/Kaupunki-ja-paatoksenteko/Paatoksenteko/Toimielimet-ja-lautakunnat/Kylien-kehittamisjaosto


Kokoonpano

Kylien kehittämisjaoston jäsenet ja varajäsenet, toimikausi 31.8.2021 – 31.5.2023

Jäsen                                                 Henkilökohtainen varajäsen
Alakemijoen alue:
Terhi Pakarinen                               Esa Jääskö
Heli Rapakko                                   Mikko Sirviö
Reino Vaaraniemi                          Jaana Ylitalo

Ounasjoen alue:
Satu-Sinikka Oikarainen              Aatos Nätynki
Sanna-Mari Suopajärvi                Kati Koukkula
Aarne Jänkälä                                 Hannu Tuisku

Ranuantien alue:
Liisa Helin                                         Veli Saarijärvi
Pekka Kunnari                                  Taija Aikio

Sodankyläntien alue:
Hillevi Vitikka                                   Miia Ylinampa
Juha Seurujärvi                               Matti Pöykkö

Yläkemijoen alue:
Jorma Kiviniemi                              Jouni Piirainen
Minna Uusiautti                              Pirkko Salo

Pj. Pekka Lehto                               Juha Kauhanen
Vpj. Riikka Knuuti                           Jani Könkäs

Kaupunginhallituksen edustaja:
Terhi Heikkilä                                   Päivi Alaoja

Nuorisovaltuuston edustaja:
Jussa Posio                                       Sonja Rosenqvist

Jäsenten sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Kokoukset

  • Torstai 24.2.2022 klo 14.00   Porokari
  • Torstai 24.3.2022 klo 14.00   Kivitaipale
  • Tiistai  24.5.2022 klo 14.00   Tiainen
  • Torstai 16.6.2022 klo 14.00   Juotasniemi


Muita uutisia