KUTSU SINNI-seminaariin

Aurinkosähkön tuotantopotentiaali kylillä

Ajankohta: 19.5.2022 klo 16-18
Paikka: Sinetän kylätalo, Parkkikankaantie 12, 97220 Rovaniemi
Järjestäjä: Oulun yliopisto ja Sinetän kyläyhdistys
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Seminaarin ohjelma:

16.00-16.10  Tilaisuuden avaus
Timo Eskelinen, Sinetän kyläyhdistys

16.10-16.20  Hankkeen yleisesittely
Professori Tarja Outila, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

16.20-16.50  SINNI-tyypit, rakennettu kulttuuriympäristö ja maankäyttö
Professori Tarja Outila, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
Keskustelu

16.50-17.20  SINNI-kylien kriteeristö paikkatietoanalyytiikan perusteella
Yliopistotutkija Harri Antikainen, Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö
Keskustelu

17.20- 17.50  Energiayhteisöt ja virtuaalivoimalat
Professori Eva Pongracz, Oulun yliopisto, Vesi, energia ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö
Keskustelu

17.50- 18.00  Loppusanat
Professori Tarja Outila, Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö


Oulun yliopiston SINNI-hankkeessa selvitetään, voidaanko haja-asutusalueilla olevaa ja sinne muodostuvaa rakennuskantaa hyödyntää hajautetun energian tuotannossa. Kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä olevien rakennusryhmien käyttötarkoitusta tarkastellaan mahdollisina Virtual power plant- alustoina, ja erityisesti tarkastellaan aurinkosähkön tuotantopotentiaalia.

Hankkeessa selvitetään, voidaanko rakennusten kattoihin ja seiniin sekä pihapiireihin asennettujen aurinkopaneeleiden avulla tuottaa energiaa muuttuvan energiankulutuksen tarpeisiin. SINNI-hankkeen tutkimuskohteena ovat Rovaniemen kylät ja rakennusryhmät, jotka sijaitsevat kantateiden ja voimalinjojen läheisyydessä ja muodostavat riittävän yhtenäisiä ryhmiä energiantuotannon näkökulmasta.

Hankeryhmä: Oulun yliopisto/ Arkkitehtuurin yksikkö (OSA), Oulun yliopisto/ Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö (WE3) ja Oulun yliopisto/ Maantieteen tutkimusyksikkö (Geography).
Hankeaika: 1.10.2020 -30.9.2022. https://www.oulu.fi/fi/projektit/sinnit-kylat

Rahoittajat: Lapin ELY-keskus, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Rovakaira Oy, Napapiirin energia ja vesi OY, Oulun yliopisto.

Lisätietoja:
Tarja Outila, Professor (Urban design and planning), D.Sc. (Tech.), Architect SAFA
Arkkitehtuurin yksikkö | Oulu School of Architecture
Puh. +358 504095303Muita uutisia