Jäteöljyn- ja vaarallisten jätteiden keräyksien aikataulut kylillä

Napapiirin Residuum Oy järjestää vuosittain Pellon, Ranuan ja Rovaniemen kunnissa eri-
laisia jätteiden keräyskierroksia. Kevään ja kesän aikana järjestetään vaarallisten jättei-
den ja jäteöljyjen keräykset sekä sekalaisten jätteiden kiertävä keräys.