Alueelliset kumppanuuspöydät

Järjestämme toukokuun aikana neljä eri teemaista alueellista kumppanuuspöytää.

I ja II Teema: Kaksoiskuntalaisuus – monipaikkaiset asukkaat Rovaniemellä sekä asumaan ja yrittämään kylään – tontti-, asunto- ja toimitilamarkkinat Rovaniemellä

Aika: 6.5.2021 klo 17.30-20.30 (ilm. 4.5.2021)

Paikka: Hotelli Metsähirvas, Toukolantie 49, 97130 Hirvas

 

III Teema: Turvallisuus – puhelimen kuuluvuus ja tietoliikenneyhteydet

Aika: 11.5.2021 klo 17.30-20.30 (ilm. 9.5.2021)

Paikka: Perunkajärven kylätalo, Leirikeskuksentie 84, 96900 Perunkajärvi, Rovaniemi 

 

IV Teema: Ikäihmisten hyvä elämä kylissä – lähi-, etä- ja liikkuvat palvelut

Aika: 18.5. klo 17.30-20.30 (ilm. 16.5.2021)

Paikka: Narkauksen kylätalo, Koulunraitti 36, 97675 Narkaus

 

V Teema: Paikallisyhteisöt ja -verkostot kylien kehittämisen voimavara

Aika: Elokuu 2021

Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Ilmoittaudu kumppanuuspöytiin viimeistään kaksi vuorokautta ennen kumppanuuspöydän toteutusajankohtaa sähköpostitse: hilma@kokoamo.fi. Ilmoitathan viestissäsi myös mahdollisen erityisruokavaliosi. Noudatamme kumppanuuspöytien toteutuksessa koronaan liittyviä vallitsevia suosituksia ja ohjeita. 

 

Kumppanuuspöytä

Kumppanuuspöytä on perinteistä päätöksentekoa täydentävä osallistumisen malli sekä ratkaisuja työstävä kehittämisrakenne, jonka turvin eri toimijat pohtivat yhdessä tietyn palvelun, palveluprosessin tai laajemmin ihmisten elinympäristön kehittämistarpeita ja etsivät näihin yhdessä ratkaisuja.

 

Alueellisten kumppanuuspöytien tarkoitus

Alueellisten kumppanuuspöytien lähtökohtana on kylien asukkaiden, kylien kehittämisjaoston jäsenten, kaupungin viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden sekä yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyön ja kumppanuuden vahvistaminen. Työskentely kiinnittyy kylästrategian lisäksi Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 keskeisimpään strategiseen valintaan: ”Rovaniemen kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.” 

Kumppanuuspöydässä käytävän rakentavan vuoropuhelun tarkoitus on nostaa esiin teemaan liittyviä ajatuksia, näkemyksiä, ideoita, ongelmia ja haasteita sekä yhteisen työskentelyn kautta konkretisoida niitä ja päästä kehittämispolulla eteenpäin. 

Alueelliset kumppanuuspöydät ovat osa Rovaniemen kaupungin Kylien Rovaniemi -hankkeen toteutusta. Kumppanuuspöytien ohjauksesta vastaavat yhteisö- ja verkostovalmentajat Hilma Heikkinen ja Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki.

 

Yhteistyössä:

Rovaniemen kaupunki / alueelliset palvelut / kylät / Kylien Rovaniemi -hanke sekä kehittämis- ja valmennusyritykset Kokoamo ja ILO&VOIMA.