Äänestyspaikat ja -ajat

Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestää voi ketä vain Lapin hyvinvointialueen ehdokasta. Vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali, eli puolueet saavat aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin niiden ehdokkaat saavat ääniä vaaleissa. Lappilaiset siis valitsevat keskuudestaan 59 henkilöä, jotka edustavat heitä sote- ja pelastuspalveluihin liittyvässä päätöksenteossa.

  • Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.
  • Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.

Jatkossa aluevaalit ovat kuntavaalien yhteydessä, seuraavan kerran jo vuonna 2025.

Lue lisää osoitteesta vaalit.fi/aluevaalit.

 


Lapin hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Lapissa vuoden 2023 alusta lähtien

Aluevaltuusto käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Se päättää muun muassa hyvinvointialueen talousarviosta, palveluverkostosta ja pelastustoimen palvelutasosta, asiakasmaksuista, toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista sekä valitsee hyvinvointialueen johtajan.

Aluevaltuusto valitsee suppeamman aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla. Aluevaltuuston ja -hallituksen lisäksi muita lain määräämiä toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja saamen kielen lautakunta sekä nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvostot. Näiden lisäksi valtuusto voi nimetä muita tarpeelliseksi katsomiaan elimiä kuten erilaisia lautakuntia tai valiokuntia.

Lue uutinen Aluevaalit ovat lappilaisille lähivuosien tärkeimmät vaalit