Ajankohtaista

Valokuitu tulee kotiin

Laajakaistayhteyden, eli tuttavallisemmin netin, tärkeys ymmärretään tänä päivänä erittäin hyvin. Kun vielä vuosikymmen sitten kiisteltiin netin tarpeellisuudesta haja-asutusalueilla, nykyään keskustelujen eturintamassa on palvelujen toimivuus.

Aiemmin yleisten odotusten rima asetettiin sähköpostin pätkivään toimimiseen ja ajoittaiseen iltapäivälehtien verkkosivujen selailuun, muodostavat Youtube, Spotify ja Netflix tämän päivän lähtötason palveluille. Rinnan palveluvaatimusten kanssa odotukset nettiyhteyden nopeuden tasosta ovat hypänneet kymmenen vuoden takaisista lukemista melkoisesti: Jopa 100 megan yhteydet koetaan nykyisin osin riittämättömiksi, ja myös tavallisen nettiseikkailijan katse on siirtynyt tuhat-lukujen suuntaan.

Huomionarvoinen osa nettiyhteyksistä käytävää keskustelua on edelleen kiistely langattomien ja kiinteiden yhteyksien paremmuudesta. Aikoinaan vakuuteltiin 3G:n ja sittemmin 4G-yhteyksien tuovan lopulliset ratkaisut kansan tietoliikennetarpeisiin, mutta tänä päivänä voidaan todeta näiden lupausten toteutuneen jokseenkin rajoittuneesti. Sama vakuuttelu jatkuu nyt 5G:n markkinoinnissa – ja onkin toki reilua tunnustaa, että 5G on edistysaskel langattomalle tiedonsiirrolle. Se mahdollistaa sekä nykyistä nopeampia yhteyksiä että kokonaan uusia käyttökohteita mobiilitiedonsiirrolle. Mutta, samaa realismia on todeta, että kyseessä on edelleen langaton tiedonsiirtotekniikka, jota koskevat samat lainalaisuudet kuin aiempia G-perheen jäseniä. 5G yhteys on edelleen altis ilmaston häiriöille, maaston esteille sekä muiden käyttäjien ja laitteiden aiheuttamalle kuormitukselle – aivan kuten sisaruksensa 3 ja 4.

Suurimmat esillä olleet 5G:n huippunopeudet kyetään saavuttamaan vain esteettömällä näköyhteydellä muutaman kymmenen metrin päässä olevaan tukiasemaan – puheluihinhan tekniikka onkin siis tarpeeton, lähettäjän viesti välittyy hieman puheääntä korottamalla. Ensimmäisenä käyttöön tulevilla taajuuksilla tukiaseman kantama on arvioiden mukaan muutaman sadan metrin luokkaa, mutta tämän nykyistä matkapuhelinverkkoa selkeästi korkeamman taajuuden saaminen sisätiloihin asti on haasteellista. Koska 5G vaatii joka tapauksessa nykyistä huomattavasti suurempaa tukiasematiheyttä, rakentuvat verkot alkuun vain kaupunkien ydinkeskustoihin ja suurimpiin asutus- ja matkailukeskittymiin. 4G palvelee yleisenä ratkaisuna vielä pitkään rinnalla. Heti ei siis tarvitse vaihtaa kaikkia älylaitteita uusiin, vaikka myyjät niin esittäisivätkin.

Julkisuudessa esiintyneiden asiantuntijoiden mukaan 5G verkkoa rakennetaan ensisijaisesti esineiden internetille. Eli muun muassa niille kodin arkilaitteille, jääkaapeille ja mikroille, jotka tulevaisuudessa haluavat tarkistaa valmistajaltaan ajankohtaiset kuulumiset ilman omistajiensa osallistumista. Mutta, jos aiemmin mobiiliteknologiat nähtiin niin sanottuna ”viimeisen mailin” ratkaisuna, saadaan tämä käsite viimeistään nyt lakaista maton alle. Tukiasemien kiinteiden yhteyksien pitää siis 5G:n aikakaudella ulottua jo hyvin lähelle asiakasta, jopa koteihin asti. Tämä tarkoittaa suomeksi valokuitua.

Akuutin mobiili-hybriksen sivuvaikutuksena unohtuukin, että kaikki tietoliikenne rakentuu nykyisin valokuituyhteyksien varaan. Ja että kiinteä valokuituyhteys on aina parempi kuin radioyhteys. Valoalueella kyetään välittämään moninkertainen määrä tietoa radioaaltoihin verrattuna. Valokuituyhteyksien luotettavuus, nopeus ja käytännössä rajaton kapasiteetti ovatkin edellytyksiä, jotka mahdollistavat myös langattomien yhteyksien kehittämisen. Ja, mikä parasta – maahan kaivetut valokuitukaapelit eivät vaadi päivittämistä tai vaihtamista muutaman vuoden välein. Ne palvelevat useita vuosikymmeniä, nähden sekä nykyisten että tulevien G-sukupolvien nousun ja unohduksen.

Rajalinjojen tekeminen 5G:n tai valokuidun puolesta tai vastaan on lopulta hyödytöntä, koska kyseessä ovat toisiaan täydentävät ja eri tarkoituksiin kehitetyt teknologiat. Molempia tarvitaan tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa. Valokuitu tuo suuren kapasiteetin, vakaat ja huippunopeat yhteydet koteihin vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Valokuidun kautta perheille saadaan riittävästi kaistaa monen käyttäjän yhtäaikaisiin tarpeisiin. Ja, valokuituverkko on oikeastaan monipalveluverkko, sillä tietoliikenteen lisäksi sen kautta voidaan samanaikaisesti välittää muitakin palveluja, muun muassa TV-signaalia. Ja myös 5G-liikennettä. Valokuituyhteyden ainut haaste on, ettei sitä saa matkalle mukaan. Siten  mobiiliverkot paikkaavat yhteystarpeita liikkeellä ollessa. Nyt 4G, kohta 5G, tulevaisuudessa 6G. Valokuitupysyy.

Valokuitu tulee kotiin. Tarve siihen ei viime kädessä johdu mobiiliverkoista, vaan alussa mainituista palveluista. Väistämätön kehityssuunta on, että kaikki palvelut digitalisoituvat. Tämä koskee myös osin
muuttumattomina pidettyjä perinteisiä palveluja, kuten TV:tä. TV-signaalien välitys on siirtynyt yhä enemmän kuituverkkojen kautta tapahtuvaksi, kun ilmateitse välitettäviä kanavia on harvettu tasaiseen
tahtiin kuin rikkaruohoja ikään. Liikkuva kuva yleisesti, ja useat nykyään yleiset striimauspalvelut kasvattavat kapasiteetin tarvetta kiihtyvällä tahdilla. Usean perheenjäsenen ja eri palvelujen samanaikainen käyttö lisäävät ahdistusta verkkojen pullonkauloissa. Valokuitu on ainut teknologia, jossa kapasiteettia riittää varmuudella jatkossakin.

Paikalliset toimijat rakentavat kuituverkkoja eri puolilla Suomea vilkkaaseen tahtiin. Myös Rovaniemellä Napapiirin Kuituverkot Oy rakentaa nyt ja tulevina vuosina kuituverkkoa kaupungissa ja sen haja-asutusalueilla.

Vuoden 2019 suunnitelmissa ovat muun muassa verkon ulottaminen Pekkalaan ja Vikajärvelle. Samalla jatketaan verkon laajentamista myös keskustassa ja esikaupunkialueilla. Rakennettavassa verkossa käyttäjille on heti tarjolla 1.000 megan nopeudet, ja valmiudet jo 10.000 megan eli 10 gigan nopeuksiin. Tulevaisuudessa nopeuksia voidaan nostaa vieläkin suuremmiksi. Samalla valokuidulla.

Jukka Rinne
Napapiirin Kuituverkot Oy

Anna palautetta