Ajankohtaista

Tutustu BuSK -hankkeen tuloksiin kylien kehittämisideoista

Vuoden 2018 lopulla toteutettiin kylien kehittämistavoitteista kysely Rovaniemen aluelautakuntien alueilla yhdessä Luonnonvarakeskuksen kansainvälisen BuSK -projektin kanssa. Projektipäällikkö dosentti Asta Kietäväinen laati tuloksista yhteenvedon.

Sähköiseen kyselyyn tuli kaikkiaan 61 vastausta, joista 48 oli yksittäisten henkilöiden ja 13 kylien yhteisiä vastauksia. Kun sekä kylävastauksiin osallistuneet että yksittäiset vastaajat otetaan huomioon, osallistui kehittämisideointiin yhteensä 188 kyläläistä. Kaikkiaan kehittämisideoita palvelujen, elinkeinotoiminnan ja elinympäristön osalta tuli 280 kappaletta. Eniten vastauksia tuli Sodankyläntien aluelautakunnan alueelta ja palveluihin liittyvät ideat olivat eniten esillä (Taulukko 1). Kaikkien aluelautakuntien alueilla palvelujen kehittämisessä asetettiin eniten hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyviä tavoitteita (Taulukko 2).

Tutustu BuSK -hankkeen tuloksiin kylien kehittämisideoista - RoiKylät 20

Tutustu BuSK -hankkeen tuloksiin kylien kehittämisideoista - RoiKylät 21

Lue lisää aluekohtaisista kehittämisideoista ja -suunnitelmista (klikkaa alla olevia linkkejä):

KyläkyselyAlakemijoki 2019

KyläkyselyAlaounasjoki 2019

KyläkyselyRanuantie 2019

KyläkyselySodankylätie 2019

KyläkyselyYläkemijoki 2019

KyläkyselyYläounasjoki 2019

 

 

Anna palautetta