Ajankohtaista

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö jakoi ennätysmäärän tukia maaseudun yrityksille

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on myöntänyt historian suurimman tukipotin toiminta-alueensa yritysten investointeihin.

Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 18.6. jakaa Rovaniemen maaseutualueen yrityksille yhteensä 407 000 euroa. Koko kuluvana vuonna säätiö on tukenut Rovaniemen maaseutualuetta yhteensä noin 900 000 eurolla. Määräahoista noin 55 prosenttia käytetään kyläalueiden kehittämiseen ja 45 prosenttia yritystoiminnan kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Säätiö päätti poikkeuksellisestat tukipotista siksi, että Maaseudun rahoittajan Leader Peräpohjolan tukimäärärahat ovat tältä vuodelta loppuneet, kertoo säätiön asiamies Heli Välikangas. “Monet maaseutualueen investointihankkeet uhkasivat jäädä ilman julkista tukea. Emme halunneet jättää alueemme yrityksiä yksin investointiensa kanssa, vaan otimme vastuun hankkeiden osarahoittajana.”

Tällä kertaa säätiö tukee suurimmilla summilla matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksiä. Pienempiä summia jaetaan esimerkiksi poroyrittäjän ja pienteurastamon lihanjalostustiloihin, konetekniikan yritykselle hitsauskoneen hankintaan, metsästys- ja ampumaseuralle muun muassa toimitalon kunnostukseen ja Rovaniemen kansalaisopistolle ostettaviin iPadeihin.

Tavoitteena lisätä maaseutualueiden yritysten elinkelpoisuutta

Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuusto perusti Rovaniemen kylien kehittämissäätön vuonna 2005, ja säätiö aloitti toimintansa maalaiskunnan ja Rovaniemen kaupungin yhdistyttyä vuonna 2006. Säätiön tehtävä on lisätä Rovaniemen maaseutualueiden yritysten elinkelpoisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Säätiön pääoma on reilut 20 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sijoitukset ovat tuottaneet vuosien varrella hyvin, ja viime vuonna tuotot olivat 7 prosenttia. Säätiöllä on nyt olemassa hyvä puskurirahasto, jonka vuoksi tuottoja voidaan jakaa säännöllisesti myös niinä vuosina, jolloin tuottokehitys on heikompi. Vuosittain suurimmat määrärahat on ohjattu aluelautakuntien kautta asukkaiden ja kylien kehittämistoimintaan. Varoilla on tuettu lasten, nuorten ja ikäihmisten liikunta- ja kulttuuritoimintaa, kylien tapahtumia ja kunnostettu muun muassa yhteisiä kokoontumistiloja ja liikuntapaikkoja.

Säätiön omaisuutta ja asioita edustaa ja hoitaa säätiön hallitus, jossa on viisi jäsentä. Hallintoneuvostona toimii Rovaniemen kaupunginhallitus, joka hiljattain hyväksyi myönnettävien  määrärahojen kasvattamisen tälle vuodelle.

Pieniin investointeihin voi hakea yritysseteliä

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö myöntää kaikille Rovaniemen maaseutualueella toimiville yrityksille yrityssetelit. Tukea myönnetään pieninvestointeihin, asiantuntijakustannuksiin, lisäkoulutukseen ja markkinointitoimenpiteisiin. Tuen suuruus on 40 prosenttia maksetuista toteutuneista kustannuksista ja enintään 2 000 euroa. Arvonlisäverottomat kustannukset voivat koostua useammasta eri tukikelpoisesta erästä, joiden yhteismäärä maksimitukeen on 5 000 euroa.

Tukea voi saada joka toinen vuosi, eli vuonna 2018 tukeen oikeutettuja ovat ne yritykset, jotka eivät saaneet tukea vuonna 2017. Poikkeuksena ovat aloittavat yrittäjät, joille tukea voidaan myöntää kolmena ensimmäisenä toimintavuonna.

Tarkempaa tietoa ja hakukaavakkeet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Rovaniemen-kylien-kehittamissaatio

Lisätietoa: Heli Välikangas, Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamies, heli.valikangas(at)rovaniemi.fi, 040 069 6834

 

Teksti: Johanna Tikkanen, Rovaniemen kaupunki. Kuva: Yksi tuetuista kohteista: Apukka Resort Oy

Anna palautetta