Ajankohtaista

Rovaniemen kylät viestivät itsensä maailmankartalle

Rovaniemen kyläviestintäaktiivit ovat perustaneet viestintäverkoston, ViVen. ViVen tavoitteena on kylien sisäisen viestinnän lisäksi nostaa Rovaniemen kylät eli RoiKylät tunnetuksi matkakohteeksi.

ViVe tähtää kestävään kasvuun

Aktiivisella yhteisviestinnällä uskotaan olevan vaikutuksia kesämatkailun kasvuun. Kun RoiKylät löydetään jatkossa matkailun pääsivustolta, uskotaan elinkeinojen kehittyvän ja sitä kautta myös kylien palvelujen parantuvan.

ViVen suunnittelukokouksessa Sinetän kylätalolla tärkeimmiksi tehtäviksi nimettiin vastaperustettujen www.roikylat.fi/ -verkkosivustojen ja somekanavien aktiivinen ylläpito ja käyttö, toiminnan kehittäminen ja yhteismarkkinoinnin toteuttaminen. ViVe jatkaa hankkeen aloittamaa tuloksellista työtä Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen koordinoimana.

Neljäkymmentä kyläviestintähankkeessa mukana ollutta kyläviestijää loivat ViVen toimintasuunnitelman perustan kyläaarteiden julkistamistilaisuudessa toukokuussa. Jäseninä on 23 RoiKylät-aktiivia, jotka kokoontuvat neljä kertaa vuodessa huolehtimaan kyläviestinnän ajantasaisuudesta ja toiminnan aktiivisuudesta vuosina 2019–2021.

RoiKylät on kesän ”joulutuote”

Pilottikylien, www.lehtojarvi.fi/, www.narkaus.fi/, www.songankyla.fi/, sinetankyla.fi/, www.vikajarvenseutu.fi/, www.ylakemijoki.fi/, ylläpitämiltä verkkosivuilta voi löytää hyvinkin kansainvälisiin Instagram-postauksiin päätyviä matkailutuotteita. Kun RoiKylät-banneripaikkaa voi loppuvuodesta klikata Visit Rovaniemen sivustolla, matkailija löytää somekanavista myös pienempien pilottikylien, kuten Alanampa, Lohiniva, Marraskoski, Perunkajärvi ja Porokari, luontokohteita ja kulttuurituotteita.

– ViVessä mietitään jatkossa, kuinka kestävä kehitys tulisi huomioida kylien kehittämisessä. Paikallaan olisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi Lapin yliopiston matkailututkimuksen kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Eija Pajula.

Rovaniemen kylät löytyvät loppuvuodesta yhtenä kilpailukykyisenä kokonaisuutena Rovaniemen matkailun pääsivustolta, www.visitrovaniemi.fi, aiempien vain yksittäisten, muutaman kylän käyntikohde-esittelyjen sijaan.

– Viihtyisällä ja rauhallisella kylämiljööllä on nyt kysyntää. Maailmalla matkailijat haluavat tutustua myös matkailukeskusten ympärillä sijaitseviin persoonallisiin kyliin. Rovaniemen kylät kylätaloineen, tapahtumineen ja luonnon hyvinvointi- ja matkailupalveluineen ovat nyt kehittymässä, sanoo Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas.

Heti valmis – aina varma on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan kyläviestintähanke. Hankkeessa on kehitetty siirrettävissä oleva, joukkoistamisen periaatteita toteuttava monikanavainen kyläviestintäkonsepti. Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanke toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella.

ViVen toimintasuunnitelma ja jäsenet

ViVen perustamiskokouksen muistio

Lisätietoja:

Eija Pajula, projektipäällikkö, 0400 901 766, eija.pajula@rovaniemi.fi

HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähanke ROVANIEMEN KAUPUNKI Hallintopalvelut/Alueelliset palvelut

www.roikylat.fi  facebook.com/RoiKylat/  roikylat@gmail.com  twitter.com/RKylat  @RKylat

www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat

Anna palautetta