Ajankohtaista

RoiKylien elävöittämisprojekti

Motions of Rovaniemi villages on LaplandNews Oy:n hallinnoima Rovaniemen kylien elävöittämisprojekti. Projektissa luodaan videomateriaalia ja valokuvasisältöä Rovaniemen kylien verkkosivulle. Projekti toteutetaan 1.7.2018–30.6.2019.  

Motions of Rovaniemi villages

Motions of Rovaniemi villages -projektissa luodaan videomateriaalia ja valokuvasisältöä Rovaniemen kylien verkkosivulle. Projekti mahdollistuu sekä Rovaniemen kylien kehittämissäätiön että LaplandNewsin omarahoituksen että kylien oman talkootyön avulla.

Jokaiselle roikylat.fi -alaisuudessa olevalle kuudelle pilotti-verkkosivulle luodaan 

– 2 esittelyvideota

– kohdevideoita pääkohteista (kylätalot, muut tärkeät kohteet)

Videoiden käsikirjoittamisessa, kuvaamisessa ja äänituotannossa osallistetaan kyläläisiä. Yhdessä toteutetut videot jaetaan RoiKylien YouTube-kanavalle, kylien nettisivuille ja myös muille nettisivuille. Videoista tehdään kansainvälisiä matkailuvideoiden tyylisiä ja niitä markkinoidaan alueella printti- ja digimedioissa ja sosiaalisen median kautta eri kanavissa kuten Rovaniemen puskaradio-sivustolla.

Videoita varten otetuista kuvamateriaaleista koostetaan lisäksi kuvapankit kylien käyttöön. LaplandNews opastaa videoiden ja kuvien upottamisessa verkkosivustoille.

Projektin kohderyhmät

Narkaus, Lehtojärvi, Sinettä, Sonka, Vikajärven seudun kylät sekä Yläkemijoen kylät sekä näiden alueiden kyläyhdistykset, muut yhdistykset, yritykset sekä kyläläiset. Erityisesti huomiota kiinnitetään nuorten osallistamiseen.

Projektin tavoitteet

– 12 kansainvälistä kylävideota, siten että jokaisesta alueesta tehdään yksi julkaistava kesä- ja yksi talvivideo. Videot ovat noin 180–240 sekuntia pitkiä lyhytelokuvia, missä ei ole puhetta, mutta ääntä kylläkin.

– 12 lyhempää, noin 60-120 sekunnin mittaista, kohdevideoita Rovaniemen kylistä. Videoiden aihe voivat olla esimerkiksi jokin kylän ominaisharrastus tai vaikkapa kylätalo – mitä vain verkkosivuilla halutaan esitellä tarkemmin. Nämäkin videot sisältävät ääntä, mutta ei välttämättä puhetta (kansainvälisyys). Videoita tehdään 2 kpl / kyläalue, eli yhteensä niin ikään 12 kappaletta.

– Kuvamateriaaleista noin 50 kuvan kuvapankki / kyläalue.

– Saada kyläläiset entistä enemmän kiinnostumaan verkkosivujen sisällön tuottamisesta. Tavoitteena on, että jokaiselta kyläalueelta vähintään 10 ihmistä osallistuisi videoiden tuotantoon, joista puolet olisi nuoria alle 18 -vuotiaita.

– Saada kyläläiset lisäämään sisältöä kylien verkkosivuille.

Projektin toimenpiteet

Videot suunnitellaan ja toteutetaan kylän asukkaiden, yritysten ja muiden tahojen sekä LaplandNews Oy:n kanssa yhteistyössä. Jokaisen videon kohdalla edetään seuraavien toteutusvaiheiden kautta; projektin esittely -> suunnittelupalaveri -> tarkempi käsikirjoituspalaveri -> kuvasuunnittelu -> kuvaaminen ja taltioiminen -> editointi -> markkinoinnin suunnittelu -> videon julkaisu -> Markkinointi -> analytiikka ja raportointi. Kyläläiset osallistuvat videoiden tekovaiheeseen talkootunti-ajatuksella.

Projektin aikataulu

Videoiden käsikirjoittaminen ja kuvaaminen aloitetaan heinäkuussa. LaplandNews kartoittaa ensin innokkaimmat kumppanit videosuunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Ensimmäiset kylien kesävideot julkaistaan jo heinäkuussa 2018.  Niiden jälkeen aloitetaan syksyn videoiden teko. Kylien videot julkaistaan aina kaikki samaan aikaan kunkin vuodenajan lopussa. Näistä tiedotetaan sosiaalisen median ja printtimedian markkinoinnin kautta.

Projektin yhteyshenkilö toimii LaplandNewsin Timo Tapaninen, 045 2118 838, www.laplandnews.com

Anna palautetta