Ajankohtaista

Haluatteko ympäristötaidetapahtuman kyläkohteeksi?

Teos toteutetaan aikavälillä 30.8-5.9.2019. Laittakaa hakemus 26.6. mennessä Roosa Nevalalle.

Etsitään kyläkohdetta yhdessä toteutettavalle ympäristötaideteokselle

Rovaniemen kyläyhdistyksillä on nyt mahdollisuus tarjoutua ympäristötaidetapahtuman kyläkohteeksi. Etsinnässä on paikka kyläympäristöön yhdessä kyläläisten kanssa toteutettavalle yhteisötaideteokselle. Kyliä pyydetään toimittamaan vapaamuotoiset hakemukset ke 26.6. mennessä: roosa.nevala@rovaniemi.fi.

 

Teoksen suunnittelee ja toteutusta ohjaa yhteisö- ja ympäristötaiteilija Tiina Hallakorpi. Yhdessä kyläläisten kanssa toteutettava teos synnyttää mukavia yhdessä tekemisen kokemuksia ja tuo kiinnostavaa uutta tuulahdusta kyläympäristöön. Taiteilija valitsee kohteen vapaamuotoisten hakemusten ja kuvien perusteella. Teos säilytetään paikallaan niin kauan kuin se säilyy materiaaliensa puolesta hyvänä. 

Teos toteutetaan aikavälillä 30.8-5.9.2019. Teoksen työstämiseen tarvittava aika ja tarkka ajankohta määrittyvät tarkemmin kun taiteilija suunnittelee teoksen kohteen löydyttyä. Ajankohdasta voidaan neuvotella yhdessä kyläläisten kanssa. 

Hakemuksessa tulee huomioida seuraavat kohdat:

– Ehdota yhtä tai useampaa paikkaa ympäristötaideteokselle kylältäsi. Kohde voi olla luonnonkaunis ympäristö / maisema tai mikä tahansa muu ulkona sijaitseva paikka kylällä. Huom! Kohteen lähellä tulee olla esimerkiksi kylätalo, jossa on tarpeenvaatiessa mahdollisuus työskennellä myös sisällä.
Toimita hakemuksen liitteenä eri suunnista otettuja kuvia kohteesta, jotta paikka hahmottuu mahdollisimman hyvin. Liitä mukaan myös kuva missä ihminen seisoo kohteessa, jotta kuvista näkee selkeästi paikan mittasuhteet.

– Kyläläisten toivotaan jakavan ajatuksia ja ideoita, joiden pohjalta taiteilija suunnittelee teoksen. Mikä tekee juuri teidän kylästänne omaleimaisen? Mikä on kylälle tärkeää? Mitä hassua, kaunista tai liikuttavaa kylään liittyy? Mikä kylän historian vaihe tai muu tarina voisi toimia teoksen inspiraationa?

– Kyläläisten osallistuminen ja yhteistyö on tulevan teoksen perusta. Arvioi montako innokasta kyläläistä voisi osallistua teoksen tekemiseen yhdessä. Teoksen tekemisessä voivat olla mukana kaikenikäiset kyläläiset. Löytyisikö kylältä esim. joitakin kymmeniä vai peräti satoja aktiiveja osallistumaan? Arvio osallistuvien kyläläisten määrästä vaikuttaa teossuunnitelmaan.

– Kylältä tulee löytyä mahdollisuus taiteilijan majoittamiseen työskentelyn ajaksi (esim. majatalo, hotelli, kotimajoitus, kylätalomajoitus, mökki tmv.) Taiteilijalla itsellään ei ole autoa tai ajokorttia, joten hän yöpyisi kylällä teoksen suunnittelun ja toteutuksen ajan ja liikkuisi polkupyörällä.

Lisätietoja:
Roosa Nevala
Kulttuurituottaja
Rovaniemen kaupunki
0400518235

Anna palautetta