Ajankohtaista

Asukas- ja kylätoiminnan kehittämistuet sekä Järvien hoitokalastustuki 2019 hakuaika on nyt käynnissä

Hakemukset on toimitettava 28.2.2019 klo 16:00 mennessä

Hakuohjeet

Kehittämis- ja toimintatuet 2019:

Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea tukia 28.2.2019 klo 16.00 asti. Hakemuksen liitteiksi on laitettava toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 sekä selvitys 2018 tuen käytöstä ja muista rahoituksista. Kaupunginosissa toimivien asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistysten sekä kehyskylien hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle. Alaounasjoen, Yläounasjoen, Alakemijoen, Yläkemijoen, Sodankyläntien ja Ranuantien suuntien hakemukset osoitetaan oman alueen aluelautakunnalle.

Kaikki hakemukset liitteineen toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä ”Kylä- ja asukastoiminnan tuet”. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty.

Tukea voi hakea seuraaviin:

  • Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; liikunta- ja kulttuuritoiminta jne.
  • Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
  • Elinympäristön kehittäminen; ympäristönhoitotyöt, reitit, laavut jne.
  • Kokoontumistilojen kehittäminen ja käytön monipuolistaminen
  • Kylien ja alueiden yhteistyön lisääminen
  • Koulutustoiminta
  • Tiedotus ja markkinointi

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille. 

 

Järvien hoitokalastustuki 2019

Tukea myönnetään enintään 1500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin. Hakuaikaa on 28.2.2019 klo 16.00 asti. Hakemukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kuoreen merkintä: ”Hoitokalastustuki”.

Hakukaavakkeet

Hakukaavakkeita on saatavissa osoitteessa http://www.rovaniemi.fi/asukastoiminnanavustukset sekä palvelupiste Osviitasta, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25 2 krs., 96200 Rovaniemi.

Tiedustelut: Riina Koskiniemi p. 040 481 4056, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi ja Satu Tuovinen p. 050 349 6106, satu.tuovinen@rovaniemi.fi.

Anna palautetta