Ajankohtaista

Aluelautakuntien kehittämistoimintaa kartoitetaan ja uudistetaan

Kaikki aluelautakunta-alueiden asukkaat ovat tervetulleita vaikuttamaan kylien kehittymiseen

Toivomme kehittämistilaisuuksiin runsaasti osallistujia !

Aluelautakunnat ovat päättäneet syyskuun 2018 kokouksissaan käynnistää kehittämistoimenpiteiden kartoituksen. Työ toteutetaan osallistuvalla budjetoinnilla, joka on avointa keskustelua ja vuoropuhelua, näkemysten yhteensovittamista sekä yhteistyötä. Tavoitteena on tunnistaa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen todellisia tarpeita ja etsiä niihin yhdessä käytännön ratkaisuja. Osallistuva budjetointi on myös keino parantaa valmistelun ja päätöksenteon laatua.

Rovaniemen kaupunki on hyväksynyt kaupunkistrategian vuoteen 2025 ( klikkaa: Rovaniemen kaupunkistrategia tai katso video alla) jota kaikki toimialat on sitoutettu toteuttamaan toiminnassaan. Strategian tavoitteena on, että Rovaniemi on Elinvoimainen arktinen pääkaupunki.

Rovaniemen kylien kehittämistoimenpiteiden kartoituksessa keskitytään Rovaniemen kaupunginvaltuuston aluelautakunnille määrättyjen tehtävien ja kaupunkistrategian linjausten mukaisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut
2. Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö
3. Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot

Kehittämispajoissa työstetään kyselykaavake, johon pääsevät vaikuttamaan mahdollisimman monipuolisesti alueen toimijat ja asukkaat. Tavoitteena on, että ideat ja ehdotukset ovat sellaisia, jotka toteutetaan yhteistyössä kylien toimijoiden kanssa. Palloa ei heitetä muiden toteutettavaksi, mutta sidosryhmäyhteistyötä toteutetaan esim. Rovaniemen kaupungin ja Ely-keskuksen toimijoiden kanssa.

Aluelautakunnilla on vuonna 2019 käytettävissä suoraan yhteensä n. 300 000 euroa kylien kehittämiseen. Tämän lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tukee kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia n. 450 000 eurolla. Merkittäviä maaseutualueiden rahoittajia ovat myös Peräpohjolan Leader ja ELY-keskuksen maaseutuosasto. Pirstaloidusta määrärahojen käytöstä pyritään isompiin kokonaisuuksiin, joilla on merkitystä kylien elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Aluelautakuntien puheenjohtajat, jäsenet ja verkostokoordinaattorit ottavat vastuun aluetilaisuuksien järjestämisestä. Kaikki kylien asukkaat, toimijat, yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita!
Kylätilaisuuksien aikataulut ovat seuraavat:

 
YLÄKEMIJOKI Ma 12.11. klo 18 Auttin kylätalo, Koulunmutka 20 97655 Autti
 
SODANKYLÄNTIE Ti 13.11. klo 18-20 Vikajärven koulu, Liikekuja 397510 Vikajärvi
 
RANUANTIE Ma 19.11 klo 18-20.30 Taipaleen koulu Taipaleentie 65, 97670 Kivitaipale
 
YLÄOUNASJOKI Ke 21.11 klo 18 Meltauksen koulu, Opinpolku 12, 97340 Meltaus
 
ALAOUNASJOKI Ke 21.11 klo 18  Songan kylätalo, Puhakantie 5, 97240 Sonka
 
ALAKEMIJOKI To 22.11 klo 18 Valajastalo,  Rautiosaarentie 45, 97110 Rautiosari
 
Verkkokysely julkaistaan marraskuun aikana www.roikylat.fi ja Rovaniemen kaupungin verkkosivut

Tervetuloa!

ROVANIEMEN KAUPUNKI / ALUEELLISET PALVELUT

Rovaniemi - Elinvoimainen arktinen pääkaupunki. Kaupunkistrategia 2025

Anna palautetta